Skład portfela

Instrumenty wchodzące w skład portfela Taurus Investment Fund

Krzywa kapitału

Stopy zwrotu z portfela Taurus Investment Fund oraz z indeksu WIG osiągane w czasie trwania projektu