Dowiedz się więcej

Taurus Investment Fund to projekt polegający na inwestowaniu wirtualnych środków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

10 000 PLN

Inwestujemy wirtualne 10 000 PLN w akcje, kontrakty terminowe i fundusze ETF dostępne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

15 studentów

Członkowie SKN Taurus - organizacji zrzeszającej pasjonatów rynku z Uniwersytetu Łódzkiego - walczą o jak najwyższą stopę zwrotu

4 miesiące

Projekt trwa od 29 maja do 30 września 2017 roku. W tym czasie będziemy przygotowywać analizy rynkowe oraz dokonywać transakcji

Skład portfela

Instrumenty wchodzące w skład portfela Taurus Investment Fund

Krzywa kapitału

Stopy zwrotu z portfela Taurus Investment Fund oraz z indeksu WIG osiągane w czasie trwania projektu

Zespół

Członkowie projektu dzielą się na 2 zespoły - analityków finansowych oraz analityków technicznych

Kamil Przybylski

Analiza techniczna, prowadzenie pozycji

Banki, rynek kapitałowy

Kamil Cichacz

Analizy finansowe, wyceny

Informatyka, gry wideo, handel internetowy, nowe technologie

Maciej Haberka

Analizy finansowe, wyceny

Banki, rynek kapitałowy

Dominik Olejniczak

Analizy finansowe

Chemia, guma i tworzywa sztuczne, drewno i papier, recykling

Jan Bratek

Jan Bratek

Analizy finansowe

Górnictwo, hutnictwo

Bartosz Jabłoński

Analiza techniczna

Motoryzacja

Hubert Knol

Analiza techniczna

Paliwa i energia

Kamil Kulczyk

Analiza techniczna

Przemysł elektromaszynowy

Piotr Podleśny

Analizy finansowe

Górnictwo, hutnictwo, transport i logistyka

Artur Sobczak

Analizy finansowe

Nieruchomości, budownictwo

Michał Stańczyk

Media, odzież i kosmetyki

Joel Szczepański

Analiza techniczna

Nieruchomości, budownictwo

Konrad Urbański

Analizy finansowe

Ubezpieczenia, leasing i faktoring, wierzytelności, działalność inwestycyjna

Marcin Więckowski

Analiza techniczna

Ochrona zdrowia

Grzegorz Wojtalik

Analizy finansowe, wyceny

Sieci handlowe, artykuły spożywcze, handel hurtowy